Kontakt

ARTE B 3399

ARTE B 3399
ARTE B 3399
ARTE B 3399
ARTE B 3399
ARTE B 3399
ARTE B 3399
ARTE B 3399
ARTE B 3399
ARTE B 3399
ARTE B 3399
ARTE B 3399
ARTE B 3399

ARTE B 3399

天鹅绒漆

库比蒂诺……蓝色不仅仅是一种颜色……

非正统的解决方案和简单明了的语言形式正是这个厨房规划的灵感。库比蒂诺这个名字很适合这个厨房。他体现了设计,但也符合便利使用原则,这是苹果的基础信条。色彩带给厨房欢脱跳动的气氛,而混凝土和涂鸦墙带来冷淡气氛。

Ballerina可提供所有色调的此种梦想厨房。

请咨询当地经销商
回到顶部