Kontakt

厨房后壁
功能性和优雅并存

可以创造性地用现代 厨房后壁 来为厨房增加趣味。各种 视觉图案 带给您的厨房现代的外观。厨房后壁 不仅看起来不错, 而且还能保护厨房的墙壁免受烹调喷雾的喷洒。

厨房后壁满足最高要求, 相对于瓷砖后壁更易于清洁
这不仅点缀你的厨房的外观, 而且提高了舒适性。

请您选择您想要的主题,并给您的家居厨房无可替代的使用感受。Ballerina的厨房后壁是亮点,也能体现独立设计布置下的现代眼光

Küchenrückwand 928928
Küchenrückwand 929929
Küchenrückwand 931931
Küchenrückwand 932932
Küchenrückwand 933933
Küchenrückwand 934934
Küchenrückwand 936936
Küchenrückwand 937937
Küchenrückwand 938938
Küchenrückwand 942942
Küchenrückwand 941941
Küchenrückwand 939939
Küchenrückwand 943943
Küchenrückwand 946946
Küchenrückwand 947947
Küchenrückwand 944944
Küchenrückwand 948948
Küchenrückwand 952952
Küchenrückwand 951951
Küchenrückwand 953953
Küchenrückwand 956956
Küchenrückwand 954954
Küchenrückwand 840840
Küchenrückwand 845845
Küchenrückwand 850850
Küchenrückwand 855855
Küchenrückwand 925925
Küchenrückwand 927927
回到顶部